Air traffic control integrated communication

Vzhledem k velké potřebě bezpečnosti, spolehlivosti řízení letového provozu, mají provozovatelé těchto služeb velmi specifické požadavky na komunikační řešení. Spolu s radarovými systémy a aplikacemi řízení letů vyžadují organizace ŘLP komunikační řešení, které musí být dle bezpečnostních předpisů nepřetržitě dostupné a při kterém výpadky nejsou akceptovatelné. 

Naše řešení komunikační struktury pro ŘLP využívá IP a MPLS pro přenos veškeré hlasové a datové komunikace. Vytváří síť vzájemně se zálohujících linek a síťových zařízení, které automaticky zajišťují možnost nepřetržité komunikace všech terminálů a služeb, i v případě současného výpadku na vícerých místech. 

Řešení je také snadno rozšiřitelné a aktualizovatelné bez negativních vlivů na aktuální provoz. Umožňuje využívat cenově efektivní IP sítě a linky, a zároveň plně vyhovuje striktním požadavkům ŘLP na bezpečnost a dostupnost, s více než 10-ti lety úspěšného provozu.