Dnešní doba si vyžaduje IT řešení, která jsou flexibilní při rozšiřování kapacity, či výpočetního výkonu, zároveň jsou komplexní a tím přispívají ke snižování nákladů na správu IT infrastruktury, nebo snižují zatížení interních IT oddělení. Všechny tyto požadavky může splnit právě cloud řešení.

Rozhodnutí přejít na cloud však nejsou lehká, a právě proto je nevyhnutelné provést analýzy, které zhodnotí připravenost vaší společnosti na využívání takovýchto služeb. Soitron je schopen pro vás udělat i analýzu stávajícího využívání cloudových služeb a v případě potřeby navrhnout změny vedoucí k efektivnějšímu využívání.

Soitron zanalyzuje, navrhne, implementuje a integruje ta nejvhodnější cloudová řešení pro zákazníka v oblasti infrastruktury, platforem či softwaru a to bez závislosti na typu cloudového scénáře (hybridní, soukromý, veřejný).

BENEFITY

Zavedení cloudových služeb zpravidla odkryje i nové byznys možnosti. Tyto nepředpokládané benefity přinášejí společnostem podstatně víc měřitelných přínosů.

PROSTOR NA INOVACE
v podobě vývoje nových produktů anebo identifikace nových příležitostí

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ DAT
prostřednictvím jejich integrace a analýzy

ÚČINNÁ TRANSFORMACE
v podobě zefektivnění a automatizace existujících byznys modelů a procesů

VYŠŠÍ DOSTUPNOST DAT
prostřednictvím různých zařízení a různých lokalit

BEZPROBLÉMOVÉ PŘEPOJENÍ SYSTÉMŮ A DAT
s „next generation“ systémy v rámci partnerské spolupráce

ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE
se zákazníky

SOITRON CLOUD TESTING

Cloud není jen móda. Je to světový trend a budoucnost fungování IT. Soitron Cloud Testing prověří možnosti a potenciál využití cloudových řešení ve vaší společnosti a dopomůže k optimalizaci již existující infrastruktury a její propojení s cloudovým světem. Soitron Cloud Testing vám umožní reálné otestování navrhovaného řešení. Díky této možnosti se zbavíte pochybností souvisejících s bezpečností dat, časovou a finanční náročností. Cloud vám přinese flexibilitu, vysokou dostupnost a úspory. Mnohokrát odkrývá nové byznys možnosti například v oblasti inovací, lepšího využití dat, automatizace existujících modelů a procesů či lepší komunikace se zákazníky.

STÁHNĚTE SI BLIŽŽŠÍ INFORMACE O SLUŽBĚ SOITRON CLOUD TESTING ZDE.

CLOUD A JEHO MERATEĽNÝ PŘÍNOS

18,8%

průměrné zlepšení v efektivních procesech.

16,2%

průměrné snížení nákladů na operaci

16,8%

průměrné snížení nákladů na údržbu IT