Dnešní doba si vyžaduje IT řešení, která jsou flexibilní při rozšiřování kapacity, či výpočetního výkonu, zároveň jsou komplexní a tím přispívají ke snižování nákladů na správu IT infrastruktury, nebo snižují zatížení interních IT oddělení. Všechny tyto požadavky může splnit právě cloud řešení.

Rozhodnutí přejít na cloud však nejsou lehká, a právě proto je nevyhnutelné provést analýzy, které zhodnotí připravenost vaší společnosti na využívání takovýchto služeb. Soitron je schopen pro vás udělat i analýzu stávajícího využívání cloudových služeb a v případě potřeby navrhnout změny vedoucí k efektivnějšímu využívání.

Soitron zanalyzuje, navrhne, implementuje a integruje ta nejvhodnější cloudová řešení pro zákazníka v oblasti infrastruktury, platforem či softwaru a to bez závislosti na typu cloudového scénáře (hybridní, soukromý, veřejný).

BENEFITY

Zavedení cloudových služeb zpravidla odkryje i nové byznys možnosti. Tyto nepředpokládané benefity přinášejí společnostem podstatně víc měřitelných přínosů.

PROSTOR NA INOVACE
v podobě vývoje nových produktů anebo identifikace nových příležitostí

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ DAT
prostřednictvím jejich integrace a analýzy

ÚČINNÁ TRANSFORMACE
v podobě zefektivnění a automatizace existujících byznys modelů a procesů

VYŠŠÍ DOSTUPNOST DAT
prostřednictvím různých zařízení a různých lokalit

BEZPROBLÉMOVÉ PŘEPOJENÍ SYSTÉMŮ A DAT
s „next generation“ systémy v rámci partnerské spolupráce

ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE
se zákazníky

Soitron cloud testing

Cloud není jen móda. Je to světový trend a budoucnost fungování IT. Soitron Cloud Testing prověří možnosti a potenciál využití cloudových řešení ve vaší společnosti a dopomůže k optimalizaci jižexistující infrastruktury a její propojení s cloudovým světem. Soitron Cloud Testing vám umožní reálné otestování navrhovaného řešení. Díky této možnosti se zbavíte pochybností souvisejících s bezpečností dat, časovou a finanční náročností. Cloud vám přinese flexibilitu, vysokoudostupnost a úspory. Mnohokrát odkrývá nové byznys možnosti například v oblasti inovací, lepšího využití dat, automatizace existujících modelů a procesů či lepší komunikace se zákazníky.

 

VÍCE O SLUŽBĚ SOITRON CLOUD TESTING

 

MÁM ZÁJEM O PODROBNOSTI

Grid 4 left
Grid 8 right
Image CAPTCHA

Napište text uvedený na obrázku