Bezpečnost

Data jsou často tím nejcennějším aktivem firmy, a proto se stávají cílem útoků různým hackerů či crackerů.

Neustálý technologický pokrok zvyšuje závislost firem na informačních technologiích. Společnost potřebuje stále více a více zabezpečit ochranu svých dat tak, aby udrželi jejich důvěrnost, integritu, ale zároveň i jejich dostupnost. Praxe ukázala, že ochrana vybraných systémů není dostatečně efektivní a taktéž je dražší než komplexní přístup k bezpečnosti. V Soitronu zastáváme názor, že nejlepší ochranou je prevence.

Nabízíme komplexní bezpečnostní řešení od fyzického zabezpečení budov, technologické ochrany síťové infrastruktury až po bezpečnost používaných systémů a aplikací.