KONZULTACE A PORADENSTVÍ

Poradenské a konzultační služby se soustředí na rozbor různých technologických strategií a jejich dopadů na byznys. Cílem je hlouběji poznat a porozumět potřebám našim zákazníkům a za pomoci  souboru doporučení a vhodných IT projektů dosáhnout naplnění jejich strategických i operativních cílů.

INTEGRACE A EXPERTNÍ IT SLUŽBY

Na základě kombinace výsledků vstupních analýz, našich zkušeností, znalostí moderních technologií a cílů našich klientů se snažíme navrhovat a vytvářet řešení, která splňují či nad rámec převyšují vstupní požadavky. Následně při implementaci minimalizujeme rizika prostřednictvím detailního plánování. Naprostou samozřejmostí je důraz na plnění rozsahu projektu, dodržování termínů a cílů definovaných při návrhu řešení.

OUTSOURCING

Outsourcing je dnes už běžně používaným způsobem zvyšování efektivity a snižováná nákladů na IT. Jedná se o úplné převzetí některých, případně veškerých činností běžně vykonávaných firemním IT oddělením, s detailně definovanými kvalitativními a výkonnostními parametry a formalizovanou úrovní poskytované služby.

PODPORA SLA

Na základě Servisní smlouvy (SLA) poskytujeme našim klientům služby technické podpory, které zajistí odstranění případných poruch systémů, jejich bezkolizní chod a plnou funkčnost. Naše služby technické podpory jsou dostupné nepřetržitě - 24 x 7 x 365 a umožňují zákazníkům získat garanci vyřešení jejich problémů v dohodnutých časových intervalech.

TECHNICKÁ PODPORA

V případě technologií a řešení, které nejsou pro naše klienty kritické a nevyžadují garanci obnovení funkčnosti (SLA) poskytujeme služby technické podpory na tzv. best-effort bázi. Znamená to, že naši techničtí specialisté řeší přicházející požadavky v nejzazším možném termínu a v pracovní době.

Jak postupovat?

  • Pro objednání servisního zásahu nám pošlete e-mail na CZServis@soitron.com.
  • Ozveme se vám v co nejbližší době zpět s upřesněním ceny a termínu servisního zásahu.
  • Po vzájemném potvrzení bude servisní zásah vykonán.

ŠKOLENÍ

Cílem našich vzdělávacích aktivit je vytvořit i u našich partnerů vysokou úroveň technických vědomostí. Naši techničtí specialisté se rádi podělí nejen o své odborné know-how, ale i o zkušenosti z praxe. Připravíme školení na míru vašim potřebám. V případě zájmu pro vás zajistíme i oficiální školení společnosti Cisco a Microsoft případně certifikaci v autorizovaném testovacím středisku.

KONTAKTUJTE NÁS


Image CAPTCHA

Napište text uvedený na obrázku