Robotizace a automatizace procesů

Kontaktujte nás

Automatizace firemních procesů je dnes už nezbytnost, která zlepšuje konkurenceschopnost firem, snižuje náklady a zlepšuje vnímání zákazníka.

Co můžete automatizovat?

Automatizovat můžete emailovou komunikaci, podávání žádostí, řešení reklamací, logistické procesy, zálohování dat, sbírání údajů z různých systémů, následný reporting a jiné.

Jednou z největších výhod automatizace je fakt, že nezasahuje do existující firemní infrastruktury a tím se značně snižuje čas implementace v porovnání s jinými řešeními.

BENEFITY

OPTIMALIZACE PERSONÁLNÍCH NÁKLADŮ
Díky robotizaci dochází k optimalizaci pracovních míst a k vytvoření prostoru pro řešení sofistikovanějších úloh.

ZLEPŠENÍ ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI
Zefektivnění a urychlení komunikace i urychlení zpracování požadavků zvyšuje spokojenost zákazníků.

ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI
Implementací nástrojů automatizace se zlepší a zefektivní firemní procesy.

AGILITA A ŠKÁLOVATELNOST
Automatizace procesů probíhá rychle bez nákladné integrace nebo redesignu existující IT infrastruktury a procesů.

SNÍŽENÍ CHYBOVOSTI
Automatizace vede ke snížení chybovosti a zabezpečuje stejné zpracování identických zadání prostřednictvím unifikovaných postupů.

NEPŘETRŽITÝ PROVOZ
Díky automatizaci je váš systém schopný řešit úlohy kdykoliv - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Jak probíhá celý proces?

Úvodní konzultace

Možná již víte, co chcete automatizovat, ale nevíte jak. Možná máte stanovené KPI’s a tušíte, že právě automatizace by vám mohla pomoci. Dohodněte si s námi konzultaci, na jejím základě identifikujeme příležitosti pro automatizaci a načrtneme vám možné řešení.

Proof of concept

Pokud se Vám líbil náš počáteční návrh řešení i odhad možných nákladů, můžeme se pustit do podrobné analýzy vašich procesů. Následně pro vás připravíme Proof of Concept (PoC).

Automatizace identifikovaných úloh a procesů

Po schválení PoC navrhované řešení implementujeme do reálného provozu. Chceme se podílet na vašich úspěších, a proto je v našem zájmu, aby implementované řešení fungovalo co nejefektivněji.

Postimplementační podpora

Změnil se proces ve vaší organizaci? Přibyly vám další systémy, kroky, které potřebujete doplnit do procesu? Soitron vám v těchto případech poskytne postimplementační podporu a aktualizaci námi navržené automatizace, rovněž i monitorování průběhu celého procesu.

NAŠE NABÍDKA

Automatizace komunikace (Email / Chat Bot)

Email nebo chat bot dokáže díky sémantické analýze zaslaného textu identifikovat obsah zprávy a na základě předvolené logiky na ni příslušně odpovědět. Díky sémantické vrstvě umí tento druh botů rozpoznávat nejen klíčová slova a jejich synonyma, ale i kontext zprávy či mailu.

Automatizace zpracování požadavků

Jakékoli zpracování žádostí či formulářů, které můžeme klasifikovat jako rutinní činnost, vyřeší automatizační bot za vás. Kromě identifikování obsahu požadavků dokáže „Task Bot“ s uživatelem komunikovat, vyžádat si chybějící údaje, odpovědět mu a všechny požadavky zapracovat do potřebných systémů. Automatizace optimalizuje náklady, zvyšuje zákaznickou spokojenost, urychluje zpracování požadavků a eliminuje chybovost způsobenou lidským faktorem.

Automatizace reportingu

Díky integraci tzv. reportingových botů, umíte získat z existujících firemních systémů potřebná data v reálném čase a v požadované struktuře. Výhodou botů je jejich univerzálnost a schopnost číst data z různých zdrojů. Bot vám umožňuje přizpůsobovat reporty koncovým uživatelům podle jejich potřeb a v případě neshod jim posílat upozornění.

Pokud máte zájem o jiný druh automatizace, který neuvádíme v naší nabídce, pošlete nám vaši představu. Rádi se s vámi setkáme a nezávazně vše zkonzultujeme. Bližší informace jsou ke stažení v produktovém letáku ZDE.

KONTAKTUJTE NÁS