IT Service Management (ITSM) je procesní postup, vedoucí ke sladění poskytovaných IT služeb s potřebami organizací, zdůrazňující uživatele jakožto konzumenta těchto služeb. Informační technologie jsou v dnešní době klíčové pro dosažení cílů komerčních firem či organizací veřejné správy. Odchylka od správné funkce IT má negativní dopad na celou firmu. Nástroje ITSM umožňují řidit životní cyklus IT služeb v souladu s ITIL, počínaje monitorováním prvků technologické infrastruktury, přes evidenci a zpracování požadavků v reálném čase až po rozpočtování IT nákladů mezi jednotlivé odběratele.

POMŮŽEME VÁM ZAJISTIT

Service Desk

nástroje pro řízení a automatizaci procesů a služeb

Mobile ITSM

pro přístup odkudkoli a z jakéhokoli zařízení

Reporting & Dashboard

vizualizace výkonnostních parametrů pro rychlé rozhodování

Integrace

automatizace a propojení s jinými podnikovými systémy

PROČ PRÁVĚ S NÁMI

0

integrujeme Service Desk s řešeními pro správu koncových stanic

0

máme reference z projektů různých velikostí
od 200 po 90 000 uživatelů

0

máme bohaté zkušenosti s nasazováním service desk nástrojů

0

postaráme se o vás v režimu 24/7

VYBEREME S VÁMI TU SPRÁVNOU TECHNOLOGII. KONTAKTUJTE NÁS.


Image CAPTCHA

Napište text uvedený na obrázku